Breendonk

Bouw van een co-housingproject met 14 woonentiteiten en een gebouw voor gemeenschapsvoorziening.